Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Historie
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Historie vozidel poháněných plynem

Neinformovanému spotřebiteli, který je od dětství uvyklý pouze na vozidla poháněná benzinem nebo naftou, může někdy jízda na plyn připadat jako čiré podivínství. I přes velký rozmach automobilů poháněných zkapalněným ropným plynem LPG nebo stlačeným zemním plynem CNG převažují na silnicích stále vozy benzinové a dieselové. Jízda na plyn byl tak mohla nechtěně vypadat jako zájmový, marketingový nebo módní výstřelek. V této rubrice, věnované historii vozidel s pohonem na plyn, bychom vás rádi alespoň krátkou a populární formou seznámili s tím, že jízda na plyn má za sebou více než stoletý a velice zajímavý vývoj. Jízda na plyn je historicky dokonce starší, než jízda na benzin.

Pokud pro vás bude následující exkurze do nedávné historie zajímavým výletem, díky němuž z vás opadá strach z vozidel poháněných plynem, budeme samozřejmě rádi. Pokud hledáte vhodnou moderní alternativu k benzinu či naftě, zvolte jízdu na LPG či CNG. Pouze u LPG a CNG máte jistotu, že šetříte přírodu i máte pod kontrolou své výdaje – zvláště když současně používáte osvědčená motorová aditiva.


Přehled článků v rubrice věnované historii pohonu na plynem

Jízda na různé plynové směsi je samozřejmě spojena už s počátky automobilismu. To byl čas vynálezců a objevitelů. V letech mezi první a druhou světovou válkou, kdy hospodářské těžkosti vyvolávaly společenskou poptávku po alternativních, dostupnějších a cenově přijatelnějších palivech, přišel čas inovátorů, marketérů a spotřebitelů.

Kromě benzinu se v různé míře pro pohon motorových strojů a vozidel používal petrolej, petrolejový olej, líh nebo lihobenzinová směs. Motorová nafta byla pro masovější použití drahá. Velkému zájmu se už v meziválečném spotřebitelském světě těšily různá plynová paliva, dnes už většinou pozapomenutá. – Svítiplyn, dřevoplyn, methan, … Oproti benzinu byly levnější a dostupné, byť ne tak výkonné.

Srovnávací tabulka z počátku čtyřicátých let ukazuje rámcové srovnání hlavních alternativních paliv té doby:

  Lihobenzinová směs Plyn Leunagas (propan butan) Svítiplyn Dřevoplyn (z bukového dřeva)
Výhřevnost 10.000 kal/kg 11.000 kal/kg 3.600 kal/m3 1.300 kal/m3
Váha lahví nebo generátoru 26 kg 41 kg 64 kg 1.000 kg
Obsah lahví nebo generátoru 150 l 34 kg 11 m3 140 kg
Spotřeba na 100 km 50 l 30 kg 99 m3 200 kg
Váha paliva s lahvemi/generátorem 290 km 214 kg 1.929 kg 1.000 + 600 kg
Akční rádius jedné náplně na 300 km jízdy 137 kg 333 km 43 km 70 km

Cena byla pro spotřebitele samozřejmě nejdůležitější. Rostoucí cena benzinu či lihobenzinové směsi byla pro většinu motoristů hlavní, ne-li jedinou motivací pro hledání alternativního paliva. V období krize byl z hlediska národních hospodářství akcentován také obecný zájem propagovat snadno dostupná paliva. Během války se požadavek soběstačnosti a nezávislosti na zahraničním importu stal pro mnoho zemí nezbytností. Za druhé světové války byl nedostatek fosilních paliv v některých zemích příčinou úředních nařízení, podle kterých bylo využívání alternativních paliv pro civilní dopravu povinností. – „V mimořádných poměrech se pak zájem proměnil ve skutečnou potřebu,“ pojmenovaly tuto situaci velice trefně Národní listy roku 1940.

test pro aditiva do LPG

V letech poválečných začala být opět dostupná tekutá fosilní paliva – benzin a nafta. Plyn na čas ustoupil do pozadí. V sedmdesátých letech se o něj však někteří začali opět zajímat. Důvodem byla složitá mezinárodně politická situace a riziko ropné krize. V pozdějších letech důvodů přibývalo. Ačkoli i dnes a i v budoucnosti bude hlavním zájme spotřebitelů okamžitá úspora výdajů za palivo, roste rovněž společenská odpovědnost mnoha motoristů. Celosvětově chřadnoucí příroda a různé negativní prognózy vedou nemalou část obyvatelstva k tomu, že přehodnocují svůj životní styl. Snaží se šetřit nejen ve vlastní peněženku, ale i přírodu.

Moderní motorová vozidla, která využívají palivo na plynLPG nebo CNG – navazují na dlouhou a zajímavé zkušenosti minulých generací. Z níž těží to nejlepší pro současnost. Pokud se rozhodnete využívat nové nebo přestavěné vozidlo s pohonem na LPG či CNG, získáte dnes praxí ověřenou jistotu, že ušetříte na provozních nákladech a budete zároveň i vstřícní vůči přírodě. – V obou případech to platí dvojnásob, pokud budete zároveň používat kvalitní motorová aditiva.

Zajímá vás historie? Přečtěte si také článek Historie Flashlube, který popisuje vznik a vývoj jednoho z nejpopulárnějších motorových aditiv pro LPG a CNG.Autorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus
Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz