Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Historie vozidel s pohonem na plyn  >  Dřevoplyn  >  Bezpečnost
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Bezpečnost dřevoplynového generátoru

V současné době se dřevoplyn pro pohon automobilů a jiných vozidel či plavidel využívá jen v omezené míře. V Evropě je téměř výhradně doménou různých kutilů nebo milovníků starých vozidel (veteránů). Pokud hledáte vhodnou moderní alternativu k benzinu či naftě, zvolte jízdu na LPG či CNG. Články uvedené v rubrice Historie vozidel s pohonem na plyn vám však pomohou pochopit, že jízda na plyn není nějakým dočasným módním výstřelkem. Jízda automobilem, autobusem či jiným dopravním prostředkem má za sebou více než stoletý a velice zajímavý vývoj. Jestliže hledáte moderní alternativní pohon na plyn, pouze u LPG a CNG máte jistotu, že jste vstřícní vůči přírodě a šetříte vlastní peněženku – zvláště když současně používáte motorová aditiva.

U dřevoplynových generátorů platí samozřejmě tytéž bezpečnostní zásady, jako při práci s jinými zařízeními pro výrobu nebo zpracování energie. Není-li dřevoplynový generátor pečlivě navržen a nainstalován dle pokynů výrobce, vystavuje se jeho uživatel zranění nebo i smrti v důsledku jedovatého oxidu uhelnatého (CO).

Jak se otrava oxidem uhelnatým projevuje? Oxid uhelnatý (CO) se chemicky váže na červené krevní barvivo hemoglobin. Výsledkem je chemická reakce, která blokuje schopnost krve vázat a přenášet kyslík. Zpočátku má dotyčný bolesti hlavy, závratě, pocity nevolnosti a otupělé myšlení. Postupně se dostavuje zmatenost, ospalost, zvracení, ospalost. Pokud dotyčný nedostane včasnou pomoc, dostaví se křeče, bezvědomím s poruchami dechu. Pomocí je samozřejmě vždy dopravit dotyčného ona čerstvý vzduch a následně zavolat lékaře.

oheň v lese a kouř se spalinami
Ilustrační foto: abcTuristiky.cz

Otrava oxidem uhelnatým není dobrá vyhlídka. Pokud jste tedy v kůlně na chalupě objevili starý nákladní vůz s pohonem na dřevoplyn a chcete ho otestovat, nejprve se (nejlépe s pomocí specializovaného technika) ujistěte o jeho bezpečné provozuschopnosti.

Nejlepší cestou je samozřejmě pořídit si vozidlo s moderní soustavou pro LPG či CNG. Z hlediska bezpečnosti se pravidelně kontrolovaným vozidlům poháněným LPG či CNG nedá nic vytknout. Laické obavy z nečekaného výbuchu plynu pak opravdu nejsou na místě.

Pokud z nějakého důvodu chcete experimentovat s jízdou na dřevoplyn, moderní generátory dřevoplynu mají samozřejmě léty osvědčenou a vylepšenou konstrukci a jsou důkladně testovány pro bezpečné použití v terénu i v uzavřených prostorách. V běžném provozu je samozřejmě nutná podobná ostražitost jako u jízdy na kterýkoli jiný pohon.

test pro aditiva do LPG

Pokud jezdíte na benzin a cítíte za jízdy jeho intenzivní zápach, je třeba okamžitě zastavit a kontaktovat nejbližší servisní středisko. Obdobně je třeba jednat při jízdě na dřevoplyn při sebemenším pocitu bolesti hlavy, ospalosti či nevolnosti (takové jsou první příznaky otravy oxidem uhelnatým), které by mohly být způsobeny netěsností plynové soustavy. – Účinnou ochrannou je samozřejmě pravidelná preventivní kontrola.


Zprovoznění či přestavba starších vozidel s pohonem na dřevoplyn

Vozidla poháněná dřevoplynem jsou experimentálně využívána například v zemích severní Evropy (většinou různými nadšenci), dále v zemích třetího světa (resp. v hospodářsky rozvojových zemích), případně okrajově i jinde, kde je dřevo dobře dostupné (Indie, Čína, Nový Zéland apod.). Jakým regulacím podléhají tato a jiná podobná vozidla v České republice.

V souladu s ustanovení § 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, lze do registru silničních vozidel zapsat silniční vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena. Podle tohoto zákona, který se zabývá okolnostmi a podmínkami registrace silničních vozidel, lze starší motorové vozidlo rovněž provozovat jako vozidlo zapsané v registru historických vozidel. Legislativně je schvalování technické způsobilosti dále upraveno vyhláškou č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Případní zájemci mají možnost z technického hlediska (z pohledu schvalování vozidel) kontaktovat odbor provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy. Z pohledu daňového je třeba oslovit Ministerstvo financí (zdanění paliva).Z technického pohledu je v prostředí České republiky patrně možné pouze přestavět staré vozidlo. Nové vozidlo by totiž patrně nesplňovalo současně platné emisní limity. Přestavba by navíc byla možná v případě vozidel, která neplní žádný stupeň EURO. Pro jistou anachroničnost a bezpečností rizika dřevoplynového pohonu lze předpokládat, že schvalovací proces by byl velmi složitý. To se samozřejmě týká i přestavby vozidel poháněných svítiplynem či jiným nezvyklým druhem pohonu, pakliže si ho lze v dnešních podmínkách vůbec představit.

Pokud tedy nepatříte do kategorie kutilů, experimentátorů či vynálezců, ale hledáte pouze vhodnou alternativu za benzin či naftu, doporučujeme vám přeskočit starší vývojové stupně pohonu motorových vozidel, ať již vás zaujal dřevoplyn, svítiplyn, líh nebo petrolej.

Pokud hledáte vhodnou moderní alternativu k benzinu či naftě, zvolte jízdu na LPG či CNG. Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG nebo stlačený zemní plyn CNG je dostatečně bezpečná, komfortní a značnou úsporu nákladů lze z praxe snadno garantovat.


Další tématické články

Autorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus


Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz