Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Základní informace o CNG
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Základní informace o CNG

CNG (angl. Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn (tlak 200 barů). V sousedním Německu se setkáte s označením Erdgas.

označené CNG

Zemní plyn je z více než 90 % čistý metan. Pod tímto označením byl také jako pohonné palivo pro osobní i nákladní vozy a autobusy úspěšně využíván už v meziválečném období a také po druhé světové válce. Teprve v posledních desetiletích začal však být zemní plyn jako motorové palivo promyšleně využíván v opravdu masovém měřítku.

Zemní plyn stále více používán jako palivo pro pohon motorových vozidel. Odborníci ho považují za relativně nečistější alternativu k benzinu a motorové naftě. Je dokonce o něco čistší než ropný plyn LPG.

Oproti propanbutanovému LPG totiž není výroba zemního plynu CNG závislá na ropě a to ani existenčně, ani ekonomicky. Zemní plyn CNG rovněž lépe vyhovuje z hlediska produkce oxidu uhličitého (CO2).

Podle údajů z léta 2011 byla na území České republiky v provozu přes 3.000 vozidel s pohonem na plyn CNG. To je o zhruba 500 vozidel více, než zde bylo CNG vozidel na konci roku 2010. V mnoha případech se jedná ojeté vozy dovezené z Itálie či Německa.

Stále více se však objevují i zcela nové vozy, nebo vozy v tuzemsku přestavěné. Většina vozidel s pohonem na plyn, které jezdí po silnicích České republiky, jsou osobní a dodávkové automobily (přes 2600 aut). Zhruba 326 vozidel na stlačený zemní plyn tvoří autobusy. Zbytek jsou komunální a další vozidla.

Na konci ledna 2012 jezdilo v Česku podle České plynárenské unie už 3.475 vozidel s pohonem na plyn (CNG). To je meziroční nárůst o 30 %.

automobilový veletrh s vozidly na CNG a LPG
Ilustrační foto: abcTuristiky.cz

Průběžně také roste počet plnicích stanic CNG. V současnosti je jich na území republiky 34, což limituje větší rozšíření CNG jako pohonu pro motorová vozidla. Mnoho zájemců o plynový pohon, kteří nežijí ve větších městech nebo v jiných oblastech s čerpací stanicí CNG, proto k pohonu svého automobilu využívá plyn LPG. Pokud však máte možnost jezdit na CNG, získáte ještě několik výhod navíc.


Výhody pohonu na plyn CNG

 • Nízká cena CNG
  • Ve srovnání s naftou nebo benzinem je prodejní cena plynu CNG výrazně nižší
   (CNG o 50 % levnější než benzin, oproti naftě úspora cca 35 %)
  • Vozy s pohonem CNG jsou zcela osvobozeny od silniční daně
  • Dlouhodobá stabilizace spotřební daně, podpůrné programy Evropské unie
  • Můžete automaticky tankovat a jezdit i na bioplyn, jehož složení je identické s CNG

 • Úspornější provoz
  • Nezcizitelnost – CNG nelze na rozdíl od nafty či benzinu odcizit
  • Nevznikají žádné další ztráty paliva odparem

 • Účinnější chod motoru
  • V namáhaných částech motoru se neusazují karbonové dehty, které jinak běžně vznikají při spalování benzinu
  • Vynikající odolnost vůči klepání – detonačnímu spalování, plynulejší chod
   (díky vysokému oktanovému číslu 130)
  • Nižší hlučnost motoru (v autobusech o 50 % vně vozidel a o 60–70 % uvnitř vozidel)
  • Vyšší stupeň přeplňování, větší měrný výkon přeplňovaných plynových motorů (než u srovnatelných zážehových motorů)
  • Vyšší kompresní poměr než je u zážehových motorů zvykem (z důvodů výše uvedených)
  • Bezpečnější než benzin, nafta i LPG

 • Ekologie
  • Při spalování vzniká méně emisí (CNG je ekologicky nejčistší)
  • Výrazné snížení obsahu pevných částic ve výfukových plynech
   • snížení emisí oxidu uhličitého o 20–25 % ve srovnání s benzinovým motorem
   • snížení emisí oxidů dusíku o 95 % ve srovnání s dieselovým motorem
  • Nehrozí kontaminace půdy a spodních vod při úniku
   (plyn se s ohledem na nízkou hustotu bezproblémově rozptýlí v atmosféře)

Další související informace najdete v článku Využití zemního plynu CNG pro pohon aut a autobusů.

bezpečná cesta jihomoravskou krajinou
Ilustrační foto: abcTuristiky.cz

Omezení a limity aut jezdících na plyn jsou popsány například v článcích:


Tankování zemního plynu CNG

Důvod menšího rozšíření CNG je dán obtížnějším skladováním CNG. Výstavba plnicích stanic je pro distributory nákladnější, takže lokalitu případné stavby čerpací stanice CNG pečlivě zvažují. Ještě nedávno byl právě omezený počet čerpacích stanic CNG důvodem, proč pohon na zemní plyn i přes jeho nesporné výhody využívaly převážně různé služby s lokální působností.

Autoškoly, místní poštovní rozvoz, taxislužby, místní autobusové linky apod. mají ze své podstaty samozřejmě jistotu, že se v rámci svého provozu nikdy příliš nevzdálí od plnicích stanic CNG. Pokud se však některý z řidičů ve voze poháněném plynem CNG rozhodl cestovat na delší vzdálenost, musel si předem zjistit, kde na trase a v jaké vzdálenosti jsou další čerpací stranice s nabídkou CNG. Situace ve světě CNG se však rychle mění a počet tuzemských čerpacích stanic CNG růste.

Nezapomínejte, že plnohodnotných úspor dosáhnete až ve chvíli, kdy souběžně s palivem CNG budete používat kvalitní aditivní mazivo pro plynový pohon. Pakliže nepoužíváte automatický nebo elektronický dávkovač aditiva, nezapomeňte před tankováním doplnit aditivní mazivo Flashlube Valve Saver Fluid. Aditiva Flashlube mají za sebou více než třicetiletou úspěšnou historii a těší se značné oblibě ve více než 100 zemích světa.Na webových stránkách oficiálního dovozce je k dispozici celá řada odborných testů motorových maziv, recenzí a bezpečnostních certifikátů. Díky nim si i méně zkušení uživatelé mohou udělat dobrý obrázek o efektivnosti této značky. Vedle dobré účinnosti patří k milým vlastnostem aditiv Flashlube jejich ekologický charakter, bezpečnost pro skladování i manipulaci (nejsou hořlavá ani výbušná) a cenová přijatelnost (výborný poměr cena : výkon).

Další související informace najdete v článku Parkování a garážování vozidel s pohonem na LPG / CNG.

O tom kde všude lze na území České republiky zemní plyn do vozidel tankovat se více dozvíte v článku Kde a od koho lze do vozidla načerpat CNG.


Ekologie

Motory s pohonem na CNG produkují výrazně nižší množství emisí. Spalováním stlačeného zemního plynu vznikají pouze oxid uhličitý, voda, případně malé množství oxidy dusíku a oxidu uhelnatého (podle podmínek spalování). Vzniká určité množství formaldehydu, ale objem oxidu siřičitého a pevných uhlíkatých látek je naprosto zanedbatelný. Především však nevznikají uhlovodíky. Metan, který tvoří většinu ve složení CNG, má nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie.

Stejně jako LPG, produkují i motory s pohonem na CNG větší procento oxidů dusíku. Částečně lze však emise škodlivin ve výfukových plynech eliminovat nastavením řídicích prvků v motoru.


Další články v této rubrice

Přečtěte si také další související články:test pro aditiva do LPGAutorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus
Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz