Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Specifika plynového pohonu
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Jízda na plyn LPG nebo CNG – Jaké jsou výhody a specifika

silnice tankování LPG do auta auta v koloně traktorista zemědělská krajina

Odborníci jsou zajedno: Auta na plyn před sebou mají skvělou budoucnost. Důvodů k optimismu je celá řada. Nízká cena a příznivý vliv na životní prostředí patří k těm spotřebitelsky nejvýraznějším.

s LPG ušetříte 50 % nákladů na provoz auta

O polovinu nižší cena paliva ...

Zvyšující se ceny benzinu jsou jedním z hlavních důvodů, proč poptávka po přestavbě automobilů na plynový pohon LPG a CNG stále stoupá.


Průměrné ceny pohonných hmot k 16. 1. 2012
Druh paliva – cena na litr/m3 Cena (Kč)
Benzin automobilový bezolovnatý Special 91     34,78
Benzin automobilový bezolovnatý Natural 95 35,54
Motorová nafta (Diesel) 36,07
Zkapalněný ropný plyn (LPG) 17,32
Stlačený zemní plyn (CNG) 15,33

„Nechal jsem si přestavět auto na plyn hlavně kvůli tomu, že je to levnější. I když přestavba něco stojí, tak se mi to za půl roku vrátilo zpět. Hodně jezdím a díky plynu utratím skoro o polovinu méně,“ uvedl nedávno pro klatovský Deník například pan Tomáš Lang z Janovic nad Úhlavou. A se svým názorem není rozhodně osamocen. Podobně pozitivní zkušenosti mají s jízdou na plyn tisíce tuzemských řidičů.

Úspory nákladů při používání LPG i CNG docilujete opakovaně při tankování, v provozu i v daňových výkazech:


Bezpečnost ...

Důležitým důvodem pro přestavbu auta na pohon LPG / CNG je skutečnost, že vozidlo s pohonem na plyn je bezpečnější než vozidlo benzinové.

jízda na plyn LPG / CNG - ekologické řešení


Ekologie ...

Rostoucí zájem široké veřejnosti o ekologicky méně škodlivé palivo je dán nejen výhodnějších cenou pohonných hmot, ale také upřímným zájmem o ekologicky příznivější dopad současné civilizace na životní prostředí. Pokud se rozhodujete mezi jízdou na benzin, naftu nebo plyn, nejekologičtější je rozhodně jízda na zemní plyn CNG, případně na ropný plyn LPG.Specifika plynového pohonu automobilů

Většinu vlastností, které jsou při provozu na plyn specifické oproti jízdě na benzin či naftu, lze vztáhnout na zemní plyn CNG i ropný plyn LPG. Mezi hlavní výhody patří nízká cena, bezpečnost, ekologický charakter paliva a některé další faktory. Podívejme se na specifika jízdy na plyn blíže.

označené LPG označené CNG

Kvalitní čisté LPG obsahuje výrazně menší poměr síry než benzin. Pro životní prostředí je to úleva, protože s provozem na LPG auto produkuje méně oxidu siřičitého. Další přínos malého množství síry zaznamenáte u katalizátorů, které déle vydrží, protože nejsou poškozovány sloučeninami síry. Následkem malého množství uhlovodíků vzniká při spalování LPG méně škodlivin. Nic lidského ale není dokonalé. Motory poháněné LPG produkují větší procento oxidů dusíku. To sice není ideální, z existujících variant je to však varianta nejlepší.

Do motoru je ropný plyn LPG většinou dopravováno v plynném stavu. Oproti benzinu má LPG i vysoké oktanové číslo (mezi 101–111), takže jeho promísení se vzduchem je díky plynné fázi mnohem lepší než u benzinu. Navíc LPG neředí olej při studeném motoru.

Při jízdě na propan butan proto můžete těžit z toho, že studený motor běží klidněji a s menším sklonem k vynechávání. Palivo je využíváno efektivněji.

test pro aditiva do LPG

Této výhody samozřejmě není záhodno zneužívat a studený motor nadměrně zatěžovat. Studený motor s pohonem na LPG sice šlape lépe než benzinový, i on se však pro plný výkon musí zahřát. Pokud byste moc brzy tlačili na pilu, docílili byste pouze snížené životnosti motoru.

Bezpečnost automobilů s pohonem na plyn se podrobněji probrána v článku Bezpečnost vozidel s plynovým pohonem LPG / CNG. Pokud plánujete přestavbu motoru na LPG, přečtěte si článek Přestavba automobilů na plyn.

Některé specifické odlišnosti mezi motory s pohonem na ropný plyn LPG a zemní plyn CNG jsou popsány v samostatných článcích umístěných v rubrikách Základní informace o LPG a Základní informace o CNG.


Limity spojené s přestavbou na plyn

K přestavbě benzinového motoru na plynový pohon samozřejmě potřebujete řadu různých povolení. Je také třeba získat zápis do technického průkazu. O změnách musí být informován rovněž dopravní úřad. Doporučujeme vám se proto obrátit na odborný servis, který přestavby vozidel na plyn standardně nabízí.

K dalším limitům, s nimiž je potřeba počítat, patří:

  • Vstupní náklady na přestavbu motoru (náklady se rychle vrátí)
  • Snížení výkonu motoru, zhruba o 5 až 10 % (efektivita jízdy je získávána jinde)
  • Zmenšení zavazadlového prostoru (není však pravdou, že by plynová nádrž zabrala skoro celý kufr auta, jak se občas tvrdí.)
  • Návštěva servisního střediska za účelem revize plynového zařízení 1× ročně.

Další užitečné informace k přestavbě vozů na plynový pohon najdete v článku Přestavba automobilů na plyn.


Další články v této rubrice

Přečtěte si také další související články:

Specifika provozu auta na plyn

Legislativa, účetnictví, certifikace

Autorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus
Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz