Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Specifika plynového provozu  >  Parkování a garážování
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Parkování a garážování vozidel s pohonem na LPG / CNG

S úparkováním vozidel poháněných propan butanem LPG jsou spojena určitá specifika, zmíněná už například v článku Bezpečnost vozidel s plynovým pohonem LPG / CNG. Zároveň mezi automobilisty kolují některé nepřesné informace k parkování vozidel s pohonem na zemní plyn CNG. Níže uvedený článek vše potřebné přehledně objasňuje.


Parkování a garážování vozidel LPG / CNG

Ropný plyn LPG je těžší než vzduch (to neplatí o zemním plynu CNG), takže se drží u země, v montážních jamách a v různých prohlubních. LPG také velice úspěšně vytěsňuje vzduchu a špatně se odvětrává. V prostoru, který je zamořen LPG hrozí udušení, což platí i o CNG. Technicky vzato však ani ropný plny LPG, ani zemní plyn CNG, nejsou jedovaté. Plyn LPG je ve vyšších koncentracích mírně narkotický. Plyn CNG – pokud není dodatečně odorizován – není cítit.

Vozidlo s pohonem LPG lze z výše uvedených důvodů parkovat:

  • na volném prostranství,
  • mimo vstupních vstupu do šachet se vzduchotechnickou,
  • mimo vstup do kanalizačních a jiných podzemních či uzavřených prostor.

Vozidlo s pohonem na LPG může být garážováno pouze v garáži bez montážní jámy. Garáž musí být vybavena alespoň dvěma větracími otvory (jeden by měl být v nejnižším místě garáže). Větší prostory bývají vybaveny bezpečnostními hlásiči a dostatečně výkonnou ventilací. Vyjma specielně upravených podzemních garáží se s vozidlem LPG v podzemí parkovat nesmí.

Směs LPG (a rovněž i CNG) je v kombinaci se vzduchem výbušná.


automobilový veletrh
Ilustrační foto: abcTuristiky.cz


Důležitá upozornění pro vozidla LPG a CNG

Vjezd vozidel s pohonem CNG do garáží a servisních míst je v České republice řízen dle novelizované vyhlášky Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., platné od září 2011. Co v praxi znamená?

Auta na alternativní plynové palivo CNG mohou nyní v rámci České republiky zajíždět i do podzemních garáží, které jsou například součástí obchodních center, sportovních hal nebo kulturních zařízení. Doposud sice vjezd vozidel CNG nebyl do těchto garáží vysloveně zakázán, vozidla poháněná CNG mohla však v podzemních garážích, určených pro veřejné užívání, parkovat pouze pokud počet míst k stání nepřekročil tři vozidla. To samozřejmě bylo v praxi většinou těžko řešitelné.

Pro parkování v nadzemních garážích se nic nemění a parkování CNG vozidel je i zde samozřejmě možné. Pro provozovatele dále platí, že garáže CNG by měly být vybaveny detektory, signalizujícími výskyt zemního plynu nad stanovenou mez a rovněž účinným větráním.

Situace v zahraničí je různorodá. Garážování vozidel s pohonem CNG je v podzemních garážích povoleno například v Německu, Švédsku, Itálii, Nizozemsku, Švýcarsku, Francii a také ve Velké Británii. V dalších evropských zemích se tato problematika řeší, což znamená, že probíhají analýzy a testy rozdílu chování vozidel s pohonem na ropný plyn LPG a na zemní plyn CNG.

Další související informace k tankování aut poháněných zemním plynem CNG najdete v článku Základní info o CNG.
Tankování LPG a CNG

Přehled důležitých informací k tankování zkapalněného ropného plynu (LPG) najdete v samostatném článku Tankování ropného plynu LPG.

Přehled důležitých informací k tankování zemního plynu (CNG) najdete v samostatném textu s názvem Tankování zemního plynu CNG, který je součástí přehledu základních informací a výhod pohonu CNG. V článku Kde a od koho lze do vozidla načerpat CNG pak najdete odkazy na jednotlivé čerpací stanice CNG. Jejich počet se průběžně rozšiřuje.


test pro aditiva do LPGAutorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivyAditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlusZačátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz