Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Specifika plynového provozu  >  Bezpečnost
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Bezpečnost vozidel s plynovým pohonem LPG / CNG

Někteří řidiči odmítají přestavbu svého vozidla na LPG z obavy o svoji bezpečnost. – Krátce řečeno: Pocit, že v kufru vozí nádrž plnou výbušného plynu, může být pro některé lidi poněkud stresující. Strach však není na místě. Jestliže jste přestavbu vozidla svěřili do rukou odborné dílně a dodržujete pravidelné kontroly (viz dále), strach mít nemusíte.

Nádrž umístěná v autě obsahuje bezpečnostní prvky, díky nimž je riziko případného výbuchu opravdu minimální. Seriózním dokladem bezpečnosti automobilů s plynovým rozvodem jsou statistiky nehodovosti, které vysokou bezpečnost aut s pohonem na plyn každoročně potvrzují.

test pro aditiva do LPG

Informace o povinném označování vozidel s pohonem na ropný plyn LPG a zemní plyn CNG najdete v samostatném článku Označení vozidel poháněných plynem.


Revize a údržby

Na bezpečnosti provozu se samozřejmě výraznou měrou podílíte i vy, jako řidiči. Každý rok nebo vždy po ujetí 10000 km nechte zkontrolovat:

 • těsnost a pevnost,
 • hadice a ohebné části,
 • elektrické zařízení,
 • regulátor,
 • diagnostiku řídicích systémů.

Každé tři roky nebo po ujetí 50000 km nechte zkontrolovat:

 • regulátor,
 • uzavírací ventil plynu.

Každých 10 let provozu zajistěte revizi tlakových nádob. Nejpozději po 20 letech provozu vyřaďte tlakové lahve CNG z provozu.

U všech provedených revizí a kontrol musí být přítomen autorizovaný revizní technik, který provede záznam v příloze technického průkazu vozidla. Vozidlo, které ve stanovených termínech neprojde úspěšně revizí, přestává být způsobilé k provozu.


Parkování vozidel s pohonem na plyn

Informace k otázce jak parkovat auta s pohonem na ropný nebo zemní plyn jsou přehledně vysvětleny v článku Parkování a garážování vozidel s pohonem na LPG / CNG.


bezpečná cesta krajinou
Ilustrační foto: abcTuristiky.cz


Nejčastější možné závady a jejich opravy

S provozem aut na plyn jsou spojeny i některé specifické závady. Ne že by auta s pohonem na plyn CNG nebo LPG byla náchylnější na závady, než ostatní vozy. To rozhodně nejsou. Každý druh pohonu však přináší specifická řešení.

 • Při zjištění závady na plynovém zařízení je třeba odstavit vozidlo z provozu a zajistit opravu. Veškeré závady na plynovém zařízení by měli odstraňovat pouze vyškolení pracovníci odborného servisu. Tj. oprava by neměla být prováděna podomácku ani svépomocí.
 • Případnou netěsnost plynového potrubí samozřejmě nelze vyhledávat zapálenou sirkou nebo jiným plamenem! Co však občas někoho napadne a je to podobně nebezpečné, je vypouštění plynu z palivového systému vozidla. Ani to se nesmí!
 • Před vzejdem do opravny informujte personál o svém záměru svěřit jim do opravy svůj vůz a ujistěte se, že do opravny můžete s vozem vjet.
 • Při opravách a údržbě musí být odpojen akumulátor.
 • Svařování, pájení a podobné činnosti lze provádět pouze na vyhrazeném pracovišti. Palivový systém včetně nádrže musí být v tomto okamžiku prázdný.
 • Po každé opravě je nezbytné provézt revizi celého zařízení.

V článku Závady spojené s provozem motorů na plynový pohon se však dozvíte o nejčastějších závadách, které jsou plynových motorech. Především však zjistíte, že pro ně existují snadná a pohodlná řešení. Přečtěte si, jak lze předem předcházet závadám i mnoha jiným problémům s motory na pohon LPG / CNG.


Havárie vozidla s pohonem na plyn

 • Vypněte zapalování.
 • Pokuste se z vozidla dostat všechny spolucestující.
 • Zabezpečte místo havárie před shlukem zvědavců a neinformovaných „pomocníků“.
 • Přivolané bezpečnostní orgány informujte na skutečnost, že je vaše vozidlovybaveno pohonem na plyn. Informujte je bez ohledu na to, zda je označení na vašem vozidle vidět či nikoli.
 • Po vyřešení havarijní situace nechte celé vozidlo zkontrolovat ve specializovaném servisu. Při používání CNG musí z důvodu vysokého tlaku provedena expertiza plynové nádrže.

automobil po srážce
Ilustrační foto: abcTuristiky.cz


Požár vozidla

 • Vypněte zapalování a přemístěte vozidlo na volné prostranství (je-li to možné).
 • Informujte tísňovou hasičskou linku 112 a vyžádejte si další pokyny.
 • Pozor! Pokud hoří pouze plyn, plameny nehaste. Když byste je uhasili, plyn by stejně unikal dát a navíc nekontrolovaně. Takhle ho alespoň uvidíte prostřednictvím plamenů.
 • Při přesahu plamenů mimo vozidlo použijte k hašení práškový hasicí přístroj.
Autorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus
Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz