Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Základní info o CNG  >  Trh s CNG pro dopravu 2010
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Stlačený zemní plyn pro dopravu – Obecný vývoj k březnu 2011

Tisková zpráva České plynárenské unie (ČPU)

Praha 9. března 2011 – Podle studie Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČR, čeká stlačený zemní plyn pro dopravu (CNG) velká budoucnost. Podle studie vzroste loňských 10 milionů m3 spotřebovaného CNG u nás na 1,8 miliardy m3 v roce 2030. Ještě pořád jde ve srovnání s objemem prodaných ropných pohonných hmot zhruba o čtvrtinu, ale žádné jiné alternativní palivo podle studie nečeká takový růst.

Ve středu 16. března 2011 tomu bude 5 let, co byla uzavřena v ČR Dobrovolná dohoda mezi plynárenskými společnostmi a státem, směřující k rozšíření zemního plynu jako alternativního paliva v dopravě. Ta vyplynula z Usnesení vlády ČR č. 563 z 11. května 2005, kdy byl schválen „Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn“. Tímto usnesením dala vláda zelenou rozvoji využití zemního plynu v dopravě s cílem nahradit do roku 2020 minimálně 10 procent celkové spotřeby pohonných hmot v dopravě zemním plynem. Usnesení vlády je v souladu s Bílou knihou evropské dopravní politiky.

V letech 1990–2000 stoupal počet CNG vozidel ročně o 20 procent, posledních pět let už v průměru o 30 procent ročně. V tom nemá CNG mezi alternativními palivy žádnou konkurenci. Mezinárodní asociace vozidel na zemní plyn (IANGV) odhaduje, že do roku 2020 by automobily na stlačený zemní plyn (CNG) mohly představovat až 9 procent všech vozidel na světě, na silnicích by se tak během příštích deseti let mělo objevit na 50 milionů nových aut poháněných CNG. Do deseti let by mělo jezdit na světě 65 milionů CNG vozidel.

test pro aditiva do LPG

Stlačený zemní plyn (CNG) patří mezi nejrozšířenější alternativní pohonné hmoty, jeho výhody jsou ekonomické, ekologické, bezpečnostní i strategické. Žádné jiné alternativní palivo, dokonce ani benzin, se nemůže pyšnit takovou všestranností jako zemní plyn.“ Mezi současnými 12 miliony CNG vozidly na silnicích jsou motorky, trojkolky, ještěrky, osobní a dodávková auta, náklaďáky, autobusy, traktory, letištní tahače, popelářské vozy, čistící vozy, rolby na led, lokomotivy a dokonce i stopadesátitunové silniční vlaky.

CNG je dravcem na trhu alternativních paliv a to nejen díky podpoře státu (nulové spotřební a silniční dani) a masivní podpoře plynárenských společností, ale i díky dotacím, které EU poskytuje na CNG autobusy pro městskou a příměstskou dopravu“, říká Markéta Schauhuberová, manažerka České plynárenské unie. Exponenciálně roste počet vozů, které CNG palivo používají. Nelze přehlédnout, že se během období ekonomického propadu zrodil právě větší zájem o alternativní vozidla, jejich úspornost je evidentní. Trend většího zájmu pokračuje i nyní, kdy cena ropy je na svém maximu od října 2008 – v současné době dosahuje cena za barel již 116 USD.


Vývoj CNG v ČR, v Evropě a ve světě v letech 2005-2011 v číslech

  konec roku 2005 začátek roku 2011 nárůst
Počet CNG vozidel ve světě 4.640.000 12.000.000 7.360.000
Počet CNG vozidel v Evropě 556.645 1.400.000 843.355
Počet CNG vozidel v ČR 390 2.700 2.310
Počet CNG autobusů ve světě 125.048 400.700 275.652
Počet CNG autobusů v Evropě 90.232 145.000 54.768
Počet CNG autobusů v ČR 90 306 216
Podpora CNG busů plynárenskými společnostmi 0 202 202
Počet CNG stanic ve světě 8.965 17.755 8.790
Počet CNG stanic v Evropě 2.031 3.570 1.539
Počet CNG stanic v ČR 9 33 24
Spotřeba CNG 2010 ve světě (m3) 10.003.016.004 40.000.000.000     29.996.983.996
Spotřeba CNG 2010 v ČR (m3) 3.010.000 10.058.000 7.048.000

vozidla CNG ve světě

Obr. výše: Nárůst počtu CNG vozidel ve světě


vozidla CNG v Evropě

Obr. výše: Nárůst počtu CNG vozidel v Evropě

Nejvíce vozidel v Evropě jezdí v Itálii – 730 tisíc, dále pak Ukrajina 200 tisíc, v Německu 90 tisíc, Bulharsku 60 tisíc.

poměr CNG vozidel ve vybraných zemích Evropy

Pokračování zprávy o stavu prodeje CNG pro dopravu najdete v článku Stlačený zemní plyn pro dopravu – Vývoj v ČR k březnu 2011.

Autorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlusZačátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz