Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Základní info o CNG  >  Využití CNG pro pohon vozidel
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Využití zemního plynu CNG pro pohon aut a autobusů

Zemní plyn CNG lze účinně využívat u motorových vozidel s velkoobjemovými spalovacími motory (autobusy a těžká nákladní vozidla). I přes menší počet čerpacích stanic rychle roste počet osobních automobilů s pohonem CNG. Důvod? Zemní plyn CNG je jako motorový pohon považován za velice perspektivní palivo. Ruku v ruce s počtem uživatelů vozidel CNG navíc i v České republice rostou čerpací stanice CNG.

Důležité základní informace o stlačeném zemním plynu CNG (Compressed Natural Gas) si přečtěte v článku Základní informace o CNG.

CNG je v určitém smyslu znovuobjevené palivo. Ještě koncem padesátých let 20. století bylo totiž možné na Hodonínsku narazit na tzv. metanové stanice, kde si tehdejší motoristé mohli do svých automobilů načerpat zemní plyn. Později však byly tyto stanice zrušeny. Současná renesance tohoto paliva každopádně není módní vlnou. Jedná se o dlouhodobý a celosvětový trend.


Složení zemního plynu CNG

Zemní plyn je prakticky čistý metan (z 93 % až 99 %). Je přepravován a skladován v tlakových nádobách s provozním tlakem okolo 20 megapascalů, případně i vyšším. (Pro srovnání: LPG je skladováno v nádobách okolo 1,5 megapascalů.)

To samozřejmě klade vysoké nároky na provozní tlak plynu, který je jiný u plné a u poloprázdné nádrže. Nároky na rozdílný tlak se přenášejí také na regulační zařízení, které zabezpečuje dávkování paliva do motoru.

silniční cesta pro automobilový provoz
Ilustrační foto: abcTuristiky.cz

Nežádoucími složkami spalování CNG je sirovodík a vodní páry, které podporují korozi kovových částí zařízení. Z toho důvodu je vhodné při provozu auta, autobusu či jiného vozidla CNG pravidelně používat ochranné aditivní mazivo Flashlube Valve Saver Fluid. Toto aditivní mazivo v motoru v prvé řadě slouží jako náhražka olova, které ropný plyn CNG neobsahuje.

Aditiv Flashlube Valve Saver Fluid však zároveň slouží jako ochranný prostředek proti korozi a opotřebovávání ventilových sedel. Jeho používáním prodloužíte životnost svého motoru a výrazně snížíte své náklady provoz a opravy auta.

Aplikace aditivního maziva Flashlube do nádrže je snadná. Před tankováním do nádrže prostě nalijete požadovaný objem aditiva. Můžete si také nainstalovat jednoduchý dávkovač aditiv, kterým celému řešení dáte určitý systém. Dávkování aditiva vám pak nezabere téměř žádnou práci a ušetří vám čas.
Důležitá přísada pro motory s pohonem na LPG, CNG a bioplyn/biometan

Důsledkem absence olova v motorech s pohonem na LPG, CNG i bioplyn vzniká při jízdě na tento druh pohonných hmot specifická potřeba péče o motor automobilu. Flashlube Valve Saver Fluid je aditivní mazivo (náhražka olova) vyrobené na základě vědeckého výzkumu tak, aby minimalizovalo opotřebení ventilových sedel u vozidel s pohonem na ropný či zemní metanový plyn.

Motorová aditiva  pro zemní a ropný plyn

Vysoká účinnost značkového LPG/CNG aditiva Flashlube Valve Saver Fluid zajišťuje spolehlivou ochranu pro ventily vašeho automobilu. Flashlube Valve Saver Fluid je v zásadě náhrada za benzinové olovo, nutná k promazávání zážehových částí motoru. Používání kvalitního aditiva je kromě toho důležitým prvkem v souboru finančních úspor, kterých při využívání auta na plyn docilujete.

Používání aditiva do LPG a CNG zlepšuje výkon vašeho motoru a snižuje jeho opotřebení. S kvalitními aditivy tak ujedete více kilometrů za méně peněz. Tím šetříte své finanční výdaje za provoz vozidla. Aditivací pohonných hmot zároveň snižujete riziko poškození motoru. Takže současně šetříte i vysoké výdaje za budoucí opravy, kterým aktivně předcházíte. Pár korun, které utratíte za balíček aditiva, je ve srovnání s cenou za opravu poškozeného bloku motoru samozřejmě maličkostí!

Aditivum Flashlube Valve Saver Fluid bylo oceněno řadou odborný cen i spotřebitelských testů. Jako vůbec jediná aditiva do CNG a LPG mají aditiva Flashlube nejen certifikaci laboratorních měření, ale i reálný silniční test. – Konkrétně z uznávané německé zkušebny HTW Sársko a rovněž z prestižní TÜV NORD Mobilität. Naměřené výsledky z obou odborných zkušeben prokazatelně dokládají účinnost aditiva Flashlube Valve Saver Fluid.

Pro další informace o CNG/LPG aditivu Flashlube Valve Saver Fluid si přečtěte produktový list. Ke snadnému nákupu využijte e-shop autorizovaného dovozce Flashlube.test pro aditiva do LPGAutorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlusZačátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz