Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Základní informace o LNG
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Základní informace o LNG

LNG (angl. Liquefied Natural Gas) je zkapalněný zemní plyn (teplota –162 °C). Do kapalného skupenství je plyn poměrně energeticky náročnou cestou a to z důvodů přepravy. Protože je zemní plyn ve stlačené formě CNG i v kapalné podobě LNG považován za energeticky nejvydatnější a nejvýhřevnější palivo, začal se i kapalný zemní plyn LNG v některých zemích používat jako alternativní palivo pro automobily.

Podobně jako stlačený CNG, vzniká i při spalování LNG podstatně méně škodlivin. Stejně jako u stlačeného CNG platí, že ani LNG není (oproti LPG) závislý na ropě a to ani ekonomicky, ani výrobně.

Zemní plyn LNG patří mezi dosud málo využívaná alternativní plynná paliva. Podle údajů ze začátku tisíciletí bylo v USA provozováno přibližně 1.200 vozidel s pohonem na zemní plyn LNG. K zásobování těchto vozidel sloužilo 45 veřejných plnících stanic. V Evropě bylo ve stejné době v provoz přibližně 100 vozidel s pohonem na LNG.

mořská hladina, doprava po vodě
Ilustrační foto: abcTuristiky.cz

Pokud tedy uvažujeme o ekologickém alternativním palivu, bude samozřejmě praktické volit mezi dostupnými variantami, jimiž je zemní plyn CNG a ropný plyn LPG.


Důležitá přísada pro motory s pohonem na LPG, CNG a bioplyn/biometan

Důsledkem absence olova v motorech s pohonem na LPG, CNG i bioplyn vzniká při jízdě na tento druh pohonných hmot specifická potřeba péče o motor automobilu. Flashlube Valve Saver Fluid je aditivní mazivo (náhražka olova) vyrobené na základě vědeckého výzkumu tak, aby minimalizovalo opotřebení ventilových sedel u vozidel s pohonem na ropný či zemní metanový plyn.

Motorová aditiva  pro zemní a ropný plyn

Vysoká účinnost značkového LPG/CNG aditiva Flashlube Valve Saver Fluid zajišťuje spolehlivou ochranu pro ventily vašeho automobilu. Flashlube Valve Saver Fluid je v zásadě náhrada za benzinové olovo, nutná k promazávání zážehových částí motoru. Používání kvalitního aditiva je kromě toho důležitým prvkem v souboru finančních úspor, kterých při využívání auta na plyn docilujete.

Používání aditiva do LPG a CNG zlepšuje výkon vašeho motoru a snižuje jeho opotřebení. S kvalitními aditivy tak ujedete více kilometrů za méně peněz. Tím šetříte své finanční výdaje za provoz vozidla. Aditivací pohonných hmot zároveň snižujete riziko poškození motoru. Takže současně šetříte i vysoké výdaje za budoucí opravy, kterým aktivně předcházíte. Pár korun, které utratíte za balíček aditiva, je ve srovnání s cenou za opravu poškozeného bloku motoru samozřejmě maličkostí!

Aditivum Flashlube Valve Saver Fluid bylo oceněno řadou odborný cen i spotřebitelských testů. Jako vůbec jediná aditiva do CNG a LPG mají aditiva Flashlube nejen certifikaci laboratorních měření, ale i reálný silniční test. – Konkrétně z uznávané německé zkušebny HTW Sársko a rovněž z prestižní TÜV NORD Mobilität. Naměřené výsledky z obou odborných zkušeben prokazatelně dokládají účinnost aditiva Flashlube Valve Saver Fluid.

Pro další informace o CNG/LPG aditivu Flashlube Valve Saver Fluid si přečtěte produktový list. Ke snadnému nákupu využijte e-shop autorizovaného dovozce Flashlube.Autorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus
Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz