Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Základní info o LPG  >  Tankování LPG
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Tankování ropného plynu LPG

Na rozdíl od CNG je čerpacích stanic na ropný plyn LPG v České republice i v Evropě dostatek. Tvoří širokou síť, takže jízda přes kontinent s vozidlem LPG není v tomto ohledu žádnou překážkou. Je naopak velice úsporná, zvláště, používáte-li společně s pohonným plynem i kvalitní aditivní maziva pro plynový pohon.

Při plnění zásobníkové nádrže palivem LPG je třeba dodržovat několik základních bezpečnostních a praktických pravidel:

  • Při plnění nádrže plynem vypněte zapalování i nezávislé topení.
  • Během plnění samozřejmě nelze v okolí vozidla ni čerpací stanice manipulovat s otevřeným ohněm. Krátit čas si nesmíte ani kouřením.
  • Tankovat lze pouze u schválených čerpacích stanic. Na to nezapomínejte zvláště při cestách do exotických zemí, kde vám tu a tam budou za nízkou cenu nabízet pochybný propan butan přímo z bomby na vaření.
  • Připojovat a odpojovat plnicí přípojku LPG smí pouze obsluha čerpací stanice. Výjimkou jsou opět některé země, kde je z různých důvodu zavedena samoobsluha. V takovém případě buďte dvojnásob opatrní, protože nejste v samoobslužném tankování sběhlí. – Tlačítko na tankovací pistoli musíte zmáčknout a držet zmáčknuté po celou dobu tankování LPG. Jinak žádné LPG do nádrže nenatankujete.

Pokud budete při cestě mimo území České republiky tankovat LPG v některé zahraniční zemi, mějte na mysli některá místní specifika. Kromě výše uvedeného samoobslužného tankování LPG nebuďte překvapeni, že se na území Evropy používají tři různé druhy plnicích koncovek.

pohled přes čelní sklo řidiče na cestu automobilem
Ilustrační foto: abcTuristiky.cz

Na Slovensku a v některých státech směrem k jihu Evropy (Maďarsko, Rumunsko, Itálii) používají stejná plnicí hrdla jako my. Bez problémů byste se mohli obejít i v Bavorsku a Sasku, někdy také v Rakousku. V zemích směrem a západ Evropy však obecně vzato počítejte s tím, že budete k natankování LPG potřebovat redukci. Plnicí hrdla, s nimiž se zde setkáte, jsou označována jako holandská, případně belgická hrdla.Ačkoli se dá redukce pro tankování LPG pořídit i v zahraničí, je prozíravé si ji zakoupit ještě na území České republiky. – Cena redukce LPG se pohybuje v řádu několika stokorun. Pokud v zahraničí redukci neseženete a navíc narazíte na neochotného čerpadláře, žádné LPG nenatankujete. Tankovací pistole vám totiž do plynové nádrže vašeho vozu prostě nebude pasovat.

V sousedním Německu se při tankování setkáte s označením Flüssiggas, v Itálii se pro tutéž směs používá označení GPL (zkratka z italského označení Gas di petrolio liquefatto). Vždy se však jedná o směs propanu a butanu. Ve většině jiných zemí se však téměř výhradně používá anglická zkratka LPG. V západní Evropě dokonce natankujete kvalitnější LPG, než v Česku.


Kde na zemí České republiky a v jejím okolí tankovat LPG

Pro aktuální informace o možnostech čerpání LPG můžete využít hned několik průběžně aktualizovaných map a seznamů, které spracují jednotliví distributoři:

       ›› Mapa plnicích stanic LPG v ČR

       ›› Čerpačky LPG v ČR

Základní přehled o možnostech tankování LPG v zemích Evropské unie najdete například v odkazech uvedených na webu dovozce aditiva Flashlube.

Informace k bezpečnému pohybu na plnicí stanici LPG si přečtěte v článku Parkování a garážování vozidel s pohonem na LPG / CNG.

Další související informace najdete také v článku Specifika plynového pohonu.


Důležitá přísada pro motory s pohonem na LPG, CNG a bioplyn/biometan

Důsledkem absence olova v motorech s pohonem na LPG, CNG i bioplyn vzniká při jízdě na tento druh pohonných hmot specifická potřeba péče o motor automobilu. Flashlube Valve Saver Fluid je aditivní mazivo (náhražka olova) vyrobené na základě vědeckého výzkumu tak, aby minimalizovalo opotřebení ventilových sedel u vozidel s pohonem na ropný či zemní metanový plyn.

Motorová aditiva  pro zemní a ropný plyn

Vysoká účinnost značkového LPG/CNG aditiva Flashlube Valve Saver Fluid zajišťuje spolehlivou ochranu pro ventily vašeho automobilu. Flashlube Valve Saver Fluid je v zásadě náhrada za benzinové olovo, nutná k promazávání zážehových částí motoru. Používání kvalitního aditiva je kromě toho důležitým prvkem v souboru finančních úspor, kterých při využívání auta na plyn docilujete.

Používání aditiva do LPG a CNG zlepšuje výkon vašeho motoru a snižuje jeho opotřebení. S kvalitními aditivy tak ujedete více kilometrů za méně peněz. Tím šetříte své finanční výdaje za provoz vozidla. Aditivací pohonných hmot zároveň snižujete riziko poškození motoru. Takže současně šetříte i vysoké výdaje za budoucí opravy, kterým aktivně předcházíte. Pár korun, které utratíte za balíček aditiva, je ve srovnání s cenou za opravu poškozeného bloku motoru samozřejmě maličkostí!

Aditivum Flashlube Valve Saver Fluid bylo oceněno řadou odborný cen i spotřebitelských testů. Jako vůbec jediná aditiva do CNG a LPG mají aditiva Flashlube nejen certifikaci laboratorních měření, ale i reálný silniční test. – Konkrétně z uznávané německé zkušebny HTW Sársko a rovněž z prestižní TÜV NORD Mobilität. Naměřené výsledky z obou odborných zkušeben prokazatelně dokládají účinnost aditiva Flashlube Valve Saver Fluid.

Pro další informace o CNG/LPG aditivu Flashlube Valve Saver Fluid si přečtěte produktový list. Ke snadnému nákupu využijte e-shop autorizovaného dovozce Flashlube.


test pro aditiva do LPGAutorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus
Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz