Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Specifika plynového provozu  >  Daňové zvýhodnění  >  Zákon č. 353/2003 Sb.
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Zákon č. 353/2003 Sb.

ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních,
ve znění k 1. 3. 2013

Výběr klíčových odstavců vztahujících se k uplatňování spotřební daňe u vozidel s pohonem na LPG.

 

353/2003 Sb.

Zákon ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních

Změna: 479/2003 Sb. (část) Změna: 479/2003 Sb. Změna: 353/2003 Sb., 237/2004 Sb. Změna: 313/2004 Sb. Změna: 558/2004 Sb. Změna: 693/2004 Sb. Změna: 179/2005 Sb. Změna: 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 217/2005 Sb. (část) Změna: 545/2005 Sb. Změna: 217/2005 Sb. (část) Změna: 310/2006 Sb. Změna: 217/2005 Sb. (část), 379/2005 Sb., 575/2006 Sb. Změna: 575/2006 Sb. (část) Změna: 270/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb. Změna: 37/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 245/2008 Sb. Změna: 309/2008 Sb. Změna: 87/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 362/2009 Sb. Změna: 362/2009 Sb. (část) Změna: 59/2010 Sb. (část) Změna: 59/2010 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 95/2011 Sb. Změna: 95/2011 Sb. (část), 221/2011 Sb. (část), 420/2011 Sb. Změna: 457/2011 Sb., 18/2012 Sb., 407/2012 Sb., 500/2012 Sb.
[…]

§ 45 Předmět daně z minerálních olejů

(1) Předmětem daně jsou tyto minerální oleje:

[…]

e) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro jiné účely uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19 s výjimkou zkapalněných ropných plynů a zkapalněného bioplynu uvedených v písmenech f) a g).

[…]

§ 48 Sazby daně z minerálních olejů

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Kód nomenklatury: 2711

Text: zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e)     

Sazba daně: 3 933 Kč/t

[…]
 

Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů. Aktuální znění zákona je průběžně publikováno na Portálu veřejné správy.

Související informace najdete v článku Daňové zvýhodnění automobilů s pohonem na CNG a LPG.Autorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus


Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz