Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Specifika plynového provozu  >  Daňové zvýhodnění  >  Zákon č. 16/1993 Sb.
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Zákon č. 16/1993 Sb.

ze dne 21. prosince 1992 o silniční dani
ve znění k 1. 3. 2013

Výběh klíčových odstavců vztahujících se k uplatňování silniční daně u vozidel s pohonem na zkapalněný ropný plyn LPG a na stlačený zemní plyn CNG.

 

16/1993 Sb.

Zákon ze dne 21. prosince 1992 o dani silniční

Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb. Změna: 61/1998 Sb. (část) Změna: 303/2000 Sb. Změna: 241/2000 Sb., 492/2000 Sb. Změna: 493/2001 Sb. Změna: 207/2002 Sb. Změna: 102/2004 Sb. Změna: 102/2004 Sb. (část) Změna: 635/2004 Sb. Změna: 545/2005 Sb. Změna: 270/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 246/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 30/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb.[…]

§ 3 Osvobození od daně

[…]

Od daně jsou osvobozena:

f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která

1. mají elektrický pohon,

2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,

3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo

4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzinu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

[…] 

Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů. Aktuální znění zákona je průběžně publikováno na Portálu veřejné správy.

Související informace najdete v článku Daňové zvýhodnění automobilů s pohonem na CNG a LPG.Autorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus


Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz