Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Základní info o LPG  >  Původ a specifika LPG
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Propan butan v podobě LPG – Původ a specifika

Ropný plyn LPG není uskladněn v plynném, ale v kapalném stavu. Zkapalnění je prováděno stlačením pod tlakem okolo 1,5 megapascalů, nebo ochlazením. Důvod ke stlačování ropného plynu do podoby LPG je poměrně zásadní. Zkapalněním ztratí ropný plyn značnou část svého objemu, takže je méně náročný na skladovací prostory. Tím je snáze uskladnitelný ve vozidle, kde k jeho uchovávání slouží středotlaký zásobník. – Do motoru je ovšem LPG většinou přiváděn v plynném stavu.

Důležité základní informace o zkapalněném ropném plynu LPG (Liquefied Petroleum Gas) si přečtěte v článku Základní informace o LPG.

LPG je ropný plyn vzniklý rafinací ropy. Na ropě je tedy závislý jak existenčně, tak i ekonomicky. Přesto je jako alternativní pohon v automobilech úspěšně využíván. Na rozdíl od benzinu není totiž zatížen vysokou daní. Jeho cena je proto oproti benzinu řádově poloviční.

krajina Jižní Morava
Ilustrační foto: abcTuristiky.cz

V jakém poměru se v ropném plynu LPG míchán propan a butan? Poměr obou složek se liší v závislosti na ročním období, konkrétní distribuci a státu. Například směs LPG, distribuovaná v ČR během letních měsíců, obsahuje asi 40 % propanu a 60 % butanu. V zimě je tento poměr opačný. V Rakousku a Nizozemsku bývá rozdíl poměru obou plynů ještě větší. Naproti tomu v chladnějších zemích na severu Evropy je i v létě tankována směs LPG s 50% obsahem propanu a 50% obsahem butanu.

V každé zemi každopádně platí, že v zimním období poměr propanu ve směsi stoupá. Důvod je jednoduchý. Bod varu butanu je –0,5 °C, takže při nízkých až mrazivých zimných teplotách by se s ním jezdit prakticky nedalo. Butan je proto kombinován s propanem, který jednak zvyšuje výhřevnost směsi, druhak zvyšuje oktanové číslo paliva. Jaký efekt tedy vzniká při míšení propanu a butanu výše uvedeným způsobem? Tyto údaje jsou uvedeny v následujícím srovnání:

LÉTO ZIMA
  • energetická náplň válce roste
  • spaluje se bohatší směs, čímž roste výkon
  • produkce oxidu uhelnatého ve výfuku je vyšší
  • spotřeba pohonných hmot klesá
  • směs je chudší
  • výkon motoru je nižší
  • spotřeba pohonných hmot je větší

Rozdíl efektivity motoru není pochopitelně spojen výhradně s provozem na plyn, ale v určité míře k němu dochází i při jízdě na benzin a naftu. Navíc existuje jednoduché řešení. Poměrně efektivně snížený výkon motoru s pohonem na plyn minimalizovat tím, že si v servisu necháte s příchodem jiného ročního období přeseřídit motor pro dané palivo (tj. pro letní, či naopak zimní provoz).Další související informace najdete také v článku Specifika plynového pohonu.

Přehled důležitých informací k tankování zkapalněného ropného plynu (LPG) najdete v samostatném článku Tankování ropného plynu LPG.


Důležitá přísada pro motory s pohonem na LPG, CNG a bioplyn/biometan

Důsledkem absence olova v motorech s pohonem na LPG, CNG i bioplyn vzniká při jízdě na tento druh pohonných hmot specifická potřeba péče o motor automobilu. Flashlube Valve Saver Fluid je aditivní mazivo (náhražka olova) vyrobené na základě vědeckého výzkumu tak, aby minimalizovalo opotřebení ventilových sedel u vozidel s pohonem na ropný či zemní metanový plyn.

Motorová aditiva  pro zemní a ropný plyn

Vysoká účinnost značkového LPG/CNG aditiva Flashlube Valve Saver Fluid zajišťuje spolehlivou ochranu pro ventily vašeho automobilu. Flashlube Valve Saver Fluid je v zásadě náhrada za benzinové olovo, nutná k promazávání zážehových částí motoru. Používání kvalitního aditiva je kromě toho důležitým prvkem v souboru finančních úspor, kterých při využívání auta na plyn docilujete.

Používání aditiva do LPG a CNG zlepšuje výkon vašeho motoru a snižuje jeho opotřebení. S kvalitními aditivy tak ujedete více kilometrů za méně peněz. Tím šetříte své finanční výdaje za provoz vozidla. Aditivací pohonných hmot zároveň snižujete riziko poškození motoru. Takže současně šetříte i vysoké výdaje za budoucí opravy, kterým aktivně předcházíte. Pár korun, které utratíte za balíček aditiva, je ve srovnání s cenou za opravu poškozeného bloku motoru samozřejmě maličkostí!

Aditivum Flashlube Valve Saver Fluid bylo oceněno řadou odborný cen i spotřebitelských testů. Jako vůbec jediná aditiva do CNG a LPG mají aditiva Flashlube nejen certifikaci laboratorních měření, ale i reálný silniční test. – Konkrétně z uznávané německé zkušebny HTW Sársko a rovněž z prestižní TÜV NORD Mobilität. Naměřené výsledky z obou odborných zkušeben prokazatelně dokládají účinnost aditiva Flashlube Valve Saver Fluid.

Pro další informace o CNG/LPG aditivu Flashlube Valve Saver Fluid si přečtěte produktový list. Ke snadnému nákupu využijte e-shop autorizovaného dovozce Flashlube.test pro aditiva do LPGAutorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus
Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz