Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Specifika plynového provozu  >  Daňové zvýhodnění  >  Zákon č. 261/2007 Sb.
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Zákon č. 261/2007 Sb.

ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů,
ve znění k 1. 3. 2013

Výběr klíčových odstavců vztahujících se k uplatňování spotřební daňe u vozidel s pohonem na CNG.

 

261/2007 Sb.

Zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů

Změna: 2/2009 Sb., Změna: 206/2009 Sb., Změna: 282/2009 Sb., Změna: 292/2009 Sb., Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb., Změna: 329/2011 Sb., 366/2011 Sb., 420/2011 Sb., Změna: 167/2012 Sb., Změna: 463/2012 Sb.[…]

§ 4 Předmět daně

Předmětem daně je plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705

a) určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely, s výjimkou plynu uvedeného v písmenech b) a c),

[…]

§ 6

Základ a sazba daně

b) v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011 činí sazba daně 0 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je předmětem daně podle § 4 písm. a),

c) v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014 činí sazba daně 34,20 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je předmětem daně podle § 4 písm. a),

d) v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017 činí sazba daně 68,40 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je předmětem daně podle § 4 písm. a),

e) v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 činí sazba daně 136,80 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je předmětem daně podle § 4 písm. a),

f) od 1. ledna 2020 činí sazba daně 264,80 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je předmětem daně podle § 4 písm. a),

[…] 

Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů. Aktuální znění zákona je průběžně publikováno na Portálu veřejné správy.

Související informace najdete v článku Daňové zvýhodnění automobilů s pohonem na CNG a LPG.Autorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus


Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz