Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Daňové zvýhodnění  >  Daňové úlevy LPG/CNG v otázkách a odpovědích
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Dotazy k problematice daňového zvýhodnění automobilů CNG a LPG

Jak při provozu auta na LPG/CNG rozumným způsobem co možná nejvíce ušetřit? Jedním z důležitých kroků je využít všechny zákonné daňové úlevy. Na této stránce jsme pro vás připravili výběr dotazů, které do naší redakce přicházejí v souvislosti s daňovými úlevami automobilových vozidel a obecně s přiznáním daní u vozidel s pohonem na plyn LPG a CNG. Budeme rádi, když vám pomohou při řešení vašich životních situací.


2013-03-28 | M. R.
Dobrý den, prosím poraďte. Když je osobní auto upraveno na LPG, ale auto jezdí jak na LPG, tak benzín (doklady za benzín jsou v DE), je tohle auto osvobozeno od silniční daně? Pokud k úpravě dojde v 2/2013, počítá se to od následujícího měsíce?
2013-03-29 | Odpověď redakce
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, odst. 3, písm. f) uvádí, že od daně silniční jsou osvobozená vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG. Pokud tedy používáte jako palivo LPG, pak se na vás vztahuje osvobození od silniční daně.

Co se týče počítání lhůty osvobození od daně, je nutné postupovat dle § 9, odst. 1. Zde je uvedeno, že u vozidel, u nichž v průběhu zdaňovacího období vznikne nebo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců počínaje počátkem zdaňovacího období nebo kalendářním měsícem, v němž vznikla daňová povinnost, do konce zdaňovacího období nebo do konce kalendářního měsíce, v němž zanikla daňová povinnost. Stejně jako vznik daňové povinnosti se posuzuje zánik nároku na osvobození od daně a stejně jako zánik daňové povinnosti se posuzuje vznik nároku na osvobození.
2013-03-23 | P. D.
Mohu uplatnit paušál na auto, když je na LPG pohon?
2013-03-26 | Odpověď redakce
Možnost uplatnění tzv. paušálu na auto je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 24, odsr. 2, písm. zt). Z tohoto ustanovení nevyplývá žádná podmínka týkající se paliva pro předmětné vozidlo. Proto za splnění obecných podmínek můžete využít tohoto paušálu i pro vozidlo na LPG.
2013-03-27 | Jirásek
Mám auto na LPG v soukromém vlastnictví. Chci si uplatňovat paušál 4000 CZK za měsíc. Auto na LPG je podle zákona o dani silniční, §3 odst. f) od silniční daně osvobozeno. Můj dotaz: Musím podávat přiznání k dani silniční, i když je osvobozeno? Nenašel jsem tam, že nemusím podávat, ale možná jsem něco přehlédl.
2013-03-29 | Odpověď redakce
V tomto případě je důležité ustanovení § 15, odst. 1 zákona o dani silniční. Zde je uvedeno, že daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 1, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a b). V souvislosti s předchozí větou je tedy nutné podat i ve vašem případě daňové přiznání, neboť osvobození od daně silniční pro vozidla na LPG vyplývá z písm. f), bodu 3.
2013-03-22 | D. K.
Jakou sazbu bylom měli použít pro výpočet náhrady cestovného u auta na propan-butan, respektive LPG? Původní palivo uvedené v techničáku je benzin 95 oktanů. Někdy jezdíme i na něj, ale většinou samozřejmě na plyn. Průměrná cena LPG se ale nikde neuvádí.
2013-03-26 | Odpověď redakce
V případě přestavby automobilu na LPG se použije spotřeba benzínu, která je uvedena v technickém průkazu vozidla. Z praxe také vyplývá, že při přestavbě může majitel vozidla obdržet dodatek k technickému průkazu vozidla, že v případě použití LPG, se zvýší spotřeba, zpravidla o 15%.
2013-03-16 | Irena
Podle § 3 je auto na LPG od daně silniční osvobozeno. Hraje ale nějakou roli, když budu někdy ve stejném autě jezdit i na benzin? Nebo je rozhodující to, že ve velkém techničáku je uvedeno LPG?
2013-03-26 | Odpověď redakce
Jak uvádíte, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v § 3, písm. f) uvádí, že od daně jsou osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG. Pokud tedy vaše auto používá uvedený druh pohonu, pak je od daně silniční osvobozeno. Není zde výslovně uvedené, že vozidlo musí být opatřeno výhradně a pouze tímto pohonem. K uvedenému osvobození by tedy mělo postačovat uvedení této skutečnosti v technickém průkazu vozidla. V případě přetrvávajících nejasností doporučujeme, abyste se obrátil na svého správce daně.
2013-02-12 | Novák
Prosím o radu jakou sazbu použít pro výpočet náhrady cestovného u auta na LPG? V technickém průkazu je uveden jako původní benzin 95 oktanů a někdy je používán. Většinou jezdíme na LPG. Nikde se neuvádí průměrná cena LPG. Doklady za plyn nemáme.
2013-02-16 | Odpověď redakce
Průměrná cena pro LPG nikde vyhlašována není. Pokud nemáte doklady za nákup LPG, musíte použít průměrnou cenu pohonné hmoty vozidla uvedené ve velkém technickém průkazu vozidla (ve vašem případě tedy benzinu).
2013-01-19 | K. M.
Uvažujeme o financování koupě ekologicky šetrných autobusů na CNG palivo. Autobusy mají dvě nápravy a maximální povolená hmotnost je 16,5t. Domnívám se, že díky těmto údajům neexistuje osvobození či jiné daňové zvýhodnění odlišné od naftových autobusů, přestože se jedná o ekologicky šetrné autobusy na tento typ pohonu?
2013-01-22 | Odpověď redakce
Podle § 3, písm. c), zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční jsou od daně osvobozeny vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období. Podle písm. f) jsou dále od daně osvobozeny vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon nebo mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor nebo používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo nebo jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85. Ve vašem případě má vozidlo větší hmotnost než uvedených 12 tun. Proto osvobození podle písm. f) asi nebude možné. Ohledně osvobození podle písm. c) nemáme od vás dostatek informací, proto je na vás určit, zda to této kategorie spadáte. Případné nejasnosti lze konzultovat přímo s vaším správcem daně.
2013-01-03 | Tazatel
Prosím o radu, jak uplatňovat náhrady za CNG (OSVČ). Tato výše náhrad nikde není. Jedná se o vozidlo výhradně na CNG a pohon na BA 95 je jen jakoko rezervní palivo.
2013-01-05 | Odpověď redakce
Tato otázka je zevrubně popsána v článku Náhrada jízdného při použití auta s pohonem LPG nebo CNG.Poslední aktualizace dne 29. 3. 2013Autorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivyAditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus

Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz